Zásady ochrany osobních údajů

Sequent AG
Allée des Défricheurs 4b
2300 La Chaux-de-Fonds
Switzerland
ID: 
CH10038023690

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat subjekty údajů o zpracování osobních údajů prováděném provozovatelem e-shopu na adrese shopnyo.com a o ukládání a používání informací o zařízení uživatele v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

DEFINICE

Zkratky a následující pojmy mají význam uvedený v následující tabulce nebo v textu Zásad ochrany osobních údajů. Uvedení zkratky nebo upřesnění pojmu v textu Zásad ochrany osobních údajů je obvykle uvedeno v závorce slovy "dále" nebo "dále také".

subjekt údajů

Identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba; identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

osobní údaje

Osobním údajem se rozumí jakákoli informace týkající se subjektu údajů

správce

fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Evropské unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Evropské unie nebo členského státu

GDPR

Nařízení EU 2016/679 Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů.

AISS

Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti

Politika

Tyto zásady ochrany osobních údajů pro e-shop na adrese sequentworld.com

Webové stránky

Webové stránky e-shopu umístěné na adrese sequentworld.com

1. OVLADAČ

Jsme společnost SEQUENT AG a provozujeme e-shop na adrese sequentworld.com. Podle příslušných právních předpisů je společnost SEQUENT AG správcem zpracování osobních údajů souvisejících s provozováním e-shopu na adrese sequentworld.com. V následujícím textu je společnost SEQUENT AG označována jako "My". Úplné identifikační údaje správce naleznete v záhlaví těchto zásad.

2. JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK JE POUŽÍVÁME?

Za účelem vyřízení vašich objednávek, provozování webových stránek nebo zlepšení zákaznického komfortu zpracováváme určité osobní údaje návštěvníků webových stránek a našich zákazníků, jak je podrobně popsáno níže.

2.1 Návštěva a používání webových stránek

Během vaší návštěvy Webových stránek můžeme shromažďovat a zpracovávat různé osobní a neosobní údaje za účelem zajištění funkčnosti a bezpečnosti Webových stránek, analýzy vašich interakcí s Webovými stránkami nebo zajištění funkčnosti našich marketingových nástrojů. Shromážděné údaje mohou zahrnovat:

 • Anonymizovaná IP adresa (ne celá IP adresa, pouze její část, která není specifická pro váš počítač),
 • ID uživatele (pseudonymizované nebo náhodné jedinečné). ID návštěvníka),
 • datum a čas,
 • název prohlížené stránky,
 • URL prohlížené stránky (Page URL),
 • URL stránky, která byla zobrazena před aktuální stránkou (Referrer URL),
 • použité rozlišení obrazovky,
 • čas v místním časovém pásmu uživatele,
 • Soubory, na které bylo kliknuto a které byly staženy,
 • odkazy na externí doménu, na které bylo kliknuto (Outlink),
 • Doba generování stránek (doba, za kterou webové stránky vygeneruje webový server a poté je uživatel stáhne): Rychlost stránky),
 • Poloha uživatele: země, region, město, přibližná zeměpisná šířka a délka (Geolocation),
 • hlavní jazyk používaného prohlížeče (hlavička Accept-Language),
 • User Agent používaného prohlížeče (prohlížeč, operační systém, použité zařízení, značka a model),
 • čas první návštěvy uživatele,
 • čas předchozí návštěvy uživatele,
 • počet návštěv uživatele.
2.1.1 Funkčnost a zabezpečení webových stránek

Pro zajištění správného fungování webových stránek, a zejména e-shopu, potřebuje webová stránka přistupovat k některým výše uvedeným údajům, ukládat je a zpracovávat, a kromě toho také údaje, jako jsou ověřovací informace, obsah nákupního košíku a informace, které vyplňujete v různých formulářích používaných webovou stránkou.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb, které naše Webové stránky nabízejí, a jsou shromažďovány při používání Webových stránek (čl. 6 písm. b) GDPR). Některé funkce Webové stránky mohou vyžadovat nastavení souboru cookie ve vašem prohlížeči. Jelikož jsou tyto soubory cookie nezbytné pro poskytování služeb na vaši žádost, váš souhlas s nastavením souborů cookie vyjadřujete tím, že si vyžádáte služby Webové stránky.

2.1.2 Analýza webových stránek

Webové stránky využívají analytické služby webových stránek pro shromažďování souhrnných statistických údajů o používání webových stránek a o interakcích uživatelů. Tyto údaje používáme ke zlepšení Webových stránek a vašeho uživatelského zážitku a pomáhají nám zlepšovat naše služby a produkty. K analýze webových stránek můžeme využívat služby třetích stran; viz oddíl 3 kde naleznete další podrobnosti.

Analytické služby používají soubory cookie, které jsou nastaveny ve vašem prohlížeči podle jeho nastavení. Tato nastavení interpretujeme jako souhlas s nastavením souborů cookie. Pokud analytické služby shromažďují nějaké osobní údaje, pak je použijeme na základě našeho zájmu pro rozvoj našich služeb (čl. 6 písm. f) GDPR). Pokud si nepřejete, abychom soubory cookie nastavovali, změňte prosím nastavení svého prohlížeče.

2.1.3 Marketing

Některé z výše uvedených údajů zpracováváme za účelem měření úspěšnosti našich marketingových kampaní, výpočtu nákladů na reklamu a přizpůsobení vašich zákaznických zkušeností. Pro marketingové účely můžeme využívat služby třetích stran; viz oddíl 3 Další podrobnosti naleznete v části 3.2.

Tyto služby používají soubory cookie, které jsou nastaveny ve vašem prohlížeči podle jeho nastavení. Tato nastavení interpretujeme jako souhlas s nastavením souborů cookie. Pokud služby shromažďují nějaké osobní údaje, použijeme je na základě našeho zájmu na rozvoji našich služeb (čl. 6 písm. f) GDPR). Pokud si nepřejete, abychom soubory cookie nastavovali, změňte prosím nastavení svého prohlížeče.

2.1.4 Další informace

Podrobné informace o nástrojích používaných na webových stránkách jsou uvedeny v části 4 Zásad.

2.2Nakupování

Abychom mohli vyřídit vaše objednávky, musíme zpracovat vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště), údaje o doručení (příjemce, doručovací adresa), kontaktní údaje (telefon, e-mail) a údaje o vaší objednávce (objednané zboží, údaje o přizpůsobení atd.), které zadáte do pokladního formuláře. Další informace budou vytvářeny a shromažďovány v průběhu plnění smlouvy (faktura, historie plateb, komunikace, reklamace atd.).

Výše uvedené osobní údaje jsou nezbytné pro plnění vašich objednávek na základě smluv uzavřených mezi námi (čl. 6 písm. b) GDPR) nebo jsme je povinni uchovávat ze zákona, např. pro účely účetnictví (čl. 6 písm. c) GDPR), nebo jsou nezbytné pro zajištění vašich a našich práv v případě reklamace, záručních nároků nebo sporu (čl. 6 písm. f) GDPR).

Osobní údaje jsou archivovány po dobu 2 let nebo déle, pokud to vyžaduje zákon. Osobní údaje archivované na základě zákonné povinnosti jsou vymazány, jakmile uplyne zákonná archivační lhůta.

2.3 Řízení vztahů se zákazníky

Pokud s námi uzavřete smlouvu (odesláním objednávky), uchováváme vaše kontaktní údaje a informace o vašich objednávkách v našem systému. Tyto informace můžeme v budoucnu použít k tomu, abychom se na vás obrátili s žádostí o zpětnou vazbu ohledně spokojenosti zákazníka nebo s informacemi o naší společnosti, produktech nebo speciálních nabídkách za účelem rozvoje našich obchodních vztahů (čl. 6 písm. f) GDPR ve spojení s výjimkou zavedenou v AISS).

Tento druh komunikace můžete odmítnout před odesláním objednávky nebo později pomocí poskytnutého odkazu nebo nás v této věci kontaktovat. Osobní údaje jsou v našich systémech uchovávány po dobu 2 let.

2.4 Zákaznický účet

Při nákupu zboží od nás nebo objednávce našich služeb je nutné před odesláním objednávky zřídit zákaznický účet. Pro registraci zákaznického účtu musíte vyplnit své přihlašovací údaje (e-mailovou adresu a heslo). Ve svém zákaznickém účtu si můžete prohlédnout své objednávky, stažené soubory, kontaktní údaje a údaje o účtu.

Zákaznický účet je nedílnou součástí našeho procesu doručování, a proto vyžadujeme, abyste si jej před odesláním objednávky založili nebo se do něj přihlásili. Zpracování osobních údajů souvisejících se zákaznickým účtem je nezbytné k vyřízení vašich objednávek na základě smlouvy uzavřené mezi námi (čl. 6 písm. b) GDPR).

Osobní údaje související s vaším zákaznickým účtem jsou uchovávány po dobu, po kterou vedete svůj zákaznický účet. Zákaznický účet může být na vaši žádost po doručení vymazán.

2.5 Odesílání novinek

Můžete zaregistrovat svou e-mailovou adresu, abyste mohli dostávat náš newsletter s novinkami o naší společnosti, našich produktech a speciálních nabídkách. Registrací své e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním newsletteru (čl. 6 písm. a) GDPR). O potvrzení e-mailové adresy vás požádáme zasláním potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu. Pro zpracování mas e-mailingu využíváme poskytovatele třetích stran. Viz oddíl 3 Další podrobnosti naleznete v části 3.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu uvedeného v e-mailu s newsletterem.

E-mailová adresa bude používána pro marketingovou komunikaci tak dlouho, dokud budete mít svůj zákaznický účet nebo dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte. Pokud jste se zaregistrovali k odběru newsletteru bez registrace účtu, jednou za tři roky se vás zeptáme, zda s námi chcete zůstat v kontaktu, a pokud svůj souhlas neobnovíte, přestaneme vám newsletter zasílat.

2.6 Kontaktní formulář

Se svými dotazy, poznámkami nebo návrhy se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách. Abychom se vám mohli ozvat a vyřídit vaše požadavky, shromažďujeme váš jméno, e-mailovou adresu a komunikaci mezi vámi a našimi zaměstnanci.

Odesláním kontaktního formuláře nám dáváte souhlas s tím, abychom vás v této věci kontaktovali (čl. 6 písm. a) GDPR). Komunikace může být archivována po dobu 2 let pro případ další komunikace nebo pro zajištění našich práv v případě sporu (čl. 6 písm. f) GDPR).

Komunikaci mohou zpracovávat naši externí pracovníci na základě smlouvy o zpracování údajů. V takovém případě zůstanou vaše osobní údaje u nás a smluvní partneři budou mít přístup pouze do našeho systému. Viz oddíl 3 Podrobné informace.

2.7 Spojení s našimi partnery

Během registrace svého zákaznického účtu buď před nákupem, nebo během pokladny se můžete přihlásit k marketingovým kampaním našich partnerů. V takovém případě budeme sdílet váš e-mail a případně profil na sociálních sítích s našimi partnery a ti vás mohou kontaktovat a informovat o svém podnikání, produktech, speciálních nabídkách nebo možnostech členství.

Pokud se přihlásíte do marketingových kampaní našich partnerů, dáváte nám souhlas se sdílením vašeho kontaktu a profilu na sociálních médiích s našimi partnery uvedenými v části 3.2 těchto zásad a vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby vás kontaktovali (čl. 6 písm. a) GDPR).

Kontaktní údaje a profil na sociálních médiích budou našim partnerům sdíleny nejdéle po dobu jednoho měsíce.

3. KDO SE PODÍLÍ NA ZPRACOVÁNÍ?

3.1 Poskytovatelé služeb

Naše služby se opírají o externí služby našich poskytovatelů služeb, které nám pomáhají poskytovat vám lepší služby. Poskytovatele služeb vybíráme pečlivě a s ohledem na bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů. Naši poskytovatelé služeb jsou vázáni smluvními závazky, které se týkají zabezpečení a ochrany vašich údajů. Našim poskytovatelům služeb neposkytujeme více údajů, než je nezbytné. Níže popisujeme, jak jsou naši poskytovatelé služeb zapojeni do zpracování.

3.1.1 Balíkové služby

Abychom vám mohli doručit objednané produkty, využíváme poskytovatele balíkových služeb. Abychom jim umožnili doručení, musíme s nimi sdílet vaše doručovací údaje a kontaktní informace. Balíkové služby jsou poskytovány na základě smluv, jejichž součástí jsou závazky smluvních stran v oblasti ochrany osobních údajů.

3.1.2 Platební služby

K inkasu plateb můžeme využívat poskytovatele platebních služeb třetích stran v závislosti na tom, jaký způsob platby jste si zvolili. Abychom mohli platbu zpracovat, musíme poskytovateli sdílet určité údaje o objednávce a vaše identifikační údaje. Poskytovatel platebních služeb vás může během procesu platby požádat o další informace, včetně vašich platebních údajů (bankovní účet, číslo karty, bezpečnostní kódy atd.). Informace o platebních údajích s námi zpravidla nesdílí. Platební služby jsou poskytovány na základě smluv včetně povinností stran týkajících se ochrany údajů.

3.1.3 Hostingové služby

Pro provoz webových stránek využíváme hostingové služby společnosti Google. Profesionální hostingové služby poskytované společností Google nabízejí nejvyšší stupeň zabezpečení, který je pravidelně kontrolován nezávislými odborníky, aby bylo zajištěno bezpečné uložení vašich údajů.

Google LLC je společnost se sídlem v USA. Se společností Google LLC máme uzavřenou smlouvu o zpracování údajů podle GDPR a získala certifikaci Privacy Shield pro mezinárodní přenosy.

3.1.4 Hromadné zasílání e-mailů

Pro zpracování hromadné e-mailové komunikace včetně komunikace související s řízením našich vztahů se zákazníky a newsletteru používáme aplikaci Mailchimp (jak je popsáno výše v částech 2.3 a 2.5 těchto zásad).

Služby Mailchimpu poskytuje společnost The Rocket Science Group LLC se sídlem v USA. Se společností The Rocket Science Group LLC máme uzavřenou smlouvu o zpracování údajů podle GDPR a tato společnost získala certifikaci Privacy Shield pro mezinárodní přenosy.

3.1.5 Analýza webových stránek

Používáme různé služby pro analýzu webových stránek, včetně služeb Google Analytics, Google Tag Manager a Google Ads (viz oddíl 4 těchto zásad, kde najdete další podrobnosti).

Google LLC je společnost se sídlem v USA. Se společností Google LLC jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů podle GDPR a získala certifikaci Privacy Shield pro mezinárodní předávání údajů.

3.1.6 Nástroje hostované v cloudu

Používáme různé obchodní nástroje a nástroje pro zvýšení produktivity, které jsou hostovány v cloudu poskytovatelem. Tyto nástroje nám umožňují poskytovat vám lepší služby a ukládání dat v cloudu se špičkovým zabezpečením je bezpečnější než manipulace s daty v našich prostorách. S poskytovateli máme uzavřeny smlouvy o zpracování údajů, a pokud jsou údaje uloženy mimo EU, naši partneři mají buď certifikaci Privacy Shield, nebo používáme standardní smluvní doložky přijaté Komisí EU.

3.1.7 Konzultanti

Pro specializované záležitosti, jako je účetnictví, daňové poradenství, audit, právní služby atd. využíváme služeb různých externích konzultantů, s nimiž možná budeme muset sdílet některé zpracovávané údaje v závislosti na dané záležitosti. Bezpečnost údajů, které jsou sdíleny s našimi konzultanty, je zajištěna na základě smluv a jejich profesní povinnosti mlčenlivosti.

3.1.8 Smluvní partneři

Část našich zaměstnanců jsou osoby samostatně výdělečně činné a mohou se podílet na různých úkonech při zpracování osobních údajů. V takových případech máme s těmito osobami uzavřenou smlouvu o zpracování údajů. Tyto osoby zpracovávají osobní údaje uložené v našich systémech a samy údaje ukládat nesmí.

3.2 Váš konkrétní souhlas

Pokud nám udělíte svůj konkrétní souhlas se sdílením vašich osobních údajů s jiným subjektem, učiníme tak. V souhlasu by měl být uveden subjekt, se kterým budeme údaje sdílet, a další specifika, jako jsou podmínky mezinárodního předávání.

Zvláštním případem vašeho konkrétního souhlasu se sdílením vašich osobních údajů s třetím subjektem je, když se přihlásíte do marketingových kampaní našich partnerů (jak je popsáno v části 2.7 těchto zásad). V takovém případě budeme vaše osobní údaje sdílet s následujícími obchodními partnery:

 • bude doplněno (společnost, země),
 • bude přidáno (společnost, země ).

Naši obchodní partneři jsou usazeni v různých zemích včetně členských států EU, USA a dalších zemí po celém světě, jak je uvedeno výše. V případě sdílení osobních údajů s partnerem, který není usazen v EU, používáme standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí k ochraně vašich práv.

3.3 Zákonné povinnosti

Za určitých okolností můžeme být ze zákona nebo na základě žádosti orgánu veřejné moci či soudního příkazu povinni sdělit některé osobní údaje, které zpracováváme, oprávněnému orgánu včetně soudů, státních orgánů nebo orgánů činných v trestním řízení.

3.4 Informace o štítu na ochranu soukromí

Jak bylo uvedeno výše, některá předávání osobních údajů se opírají o rámec štítu na ochranu soukromí, což je mechanismus dodržování předpisů, který vyjednala vláda USA a Evropská komise s cílem zajistit ochranu soukromí a bezpečnost osobních údajů při předávání údajů z EU do Spojených států. Jedná se o v souladu s GDPR předávat údaje subjektům certifikovaným v rámci štítu na ochranu soukromí za standardních smluvních podmínek. Práva občanů EU prosazuje Ministerstvo obchodu USA. Více informací o rámci štítu na ochranu soukromí naleznete na stránkách webových stránkách Štítu na ochranu soukromí.

4. SOUBORY COOKIE A DALŠÍ NÁSTROJE POUŽÍVANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Používají je tvůrci webových stránek, aby pomohli uživatelům efektivně se pohybovat po jejich webových stránkách a provádět určité funkce. Vzhledem k jejich hlavní roli, kterou je zlepšení/umožnění použitelnosti nebo procesů na webu, může zakázání souborů cookie uživatelům znemožnit používání některých funkcí webových stránek. Chcete-li se o souborech cookie dozvědět více, můžete navštívit allaboutcookies.org nebo související stránku na Wikipedii.

4.1 Seznam souborů cookie a dalších nástrojů

Shopify : https://www.shopify.co.uk/legal/cookies

Google : https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

4.2 Další informace

4.2.1 Sada e-shopů Shopify

Pro náš e-shop používáme Shopify. Výše uvedené soubory cookie Shopify jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a e-shopu. Soubory cookie pomáhají systému zvládat úkoly, jako je správa nákupního košíku a další funkce e-shopu. Bez těchto souborů cookie nebude e-shop správně fungovat.

4.2.2 Služba Google Analytics

Službu Google Analytics používáme ke shromažďování užitečných informací o tom, jak uživatelé pracují s Webovými stránkami, a k vytváření souhrnných statistik. To nám pomáhá udržovat a dále rozvíjet Webové stránky. Služba Google Analytics shromažďuje soubory cookie první strany, údaje týkající se zařízení/prohlížeče, IP adresy (anonymizované) a aktivit na webu, aby mohla měřit a vykazovat statistiky o interakcích uživatelů na Webové stránce. Služba Google Analytics by neměla shromažďovat žádné osobní údaje.

Podrobnější informace naleznete na stránce Webové stránky o používání souborů cookie služby Google Analytics a na adrese . Webové stránky o postupech při zpracování dat služby Google Analytics.

4.2.3 Správce značek Google

Používáme systém správy značek Google Tag Manager, který nám pomáhá co nejlépe využívat nástroje Google Analytics a Google Ads na webových stránkách. Google Tag Manager slouží ke správnému nasazení a správě značek pro sběr dat (segmentů kódu webových stránek) pro nástroje Google Analytics a Google Ads na našich Webových stránkách.

Podrobnější informace naleznete na stránce Přehledové webové stránky Správce značek Google.

4.2.4 Google Ads

K upozornění na Webové stránky a naše produkty používáme reklamu Google ads. Nástroje Google Ads slouží k měření úspěšnosti reklamních kampaní, vytváření souhrnných statistik o reklamních kampaních, personalizaci reklam a pomáhají předcházet zneužití reklamy.

Podrobnější informace o tom, jak společnost Google využívá údaje v reklamě, si můžete přečíst na stránce Reklamy Google webové stránky.

4.3 Vaše volby

4.3.1 Obecně

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítnout všechny soubory cookie nebo jen ty, které vyberete. Vaše nastavení může být interpretováno jako souhlas s ukládáním a používáním souborů cookie. Jak nastavit předvolby prohlížeče se dozvíte v nápovědě prohlížeče. Pokud se rozhodnete odmítnout všechny soubory cookie, nezapomeňte, že webové stránky nemusí správně fungovat.

4.3.2 Odmítnutí služby Google Analytics

Službu Google Analytics můžete odhlásit pomocí následujícího odkazu Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

4.3.3 Nastavení reklam Google

Své volby pro Google Ads můžete spravovat pomocí nástroje Nastavení reklam Google.

4.3.4 Nastavení dalších reklam

Některé reklamní společnosti nabízejí možnost zakázat jejich reklamu nebo alespoň zakázat personalizovanou reklamu. Můžete to zkusit pomocí aboutads.info nebo . youronlinechoices.com například.

4.3.5 Technické a bezpečnostní soubory cookie

Cookies používané naším e-shopem (Shopify cookies) jsou nezbytné pro zajištění správné funkčnosti webových stránek. Tyto soubory cookie jsou tedy nezbytné k tomu, aby vám mohly být poskytovány služby. Pokud chcete využívat naše služby, musíme tyto soubory cookie nastavit. Pokud nastavení těchto souborů cookie zakážete, může se stát, že vám Webové stránky nebudou fungovat nebo jejich funkčnost bude značně omezena.

5. RADY OHLEDNĚ PRÁV

Pokud se nacházíte v EU, máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů následující práva: (1) právo na přístup k osobním údajům, (2) právo na opravu nepřesných osobních údajů, (3) právo na omezení zpracování, (4) právo na výmaz osobních údajů, (5) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (6) právo odvolat svůj souhlas, (7) právo na přenositelnost údajů a (8) právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Při podání žádosti o uplatnění některého z výše uvedených práv musíme ověřit vaši totožnost. Žádost zašlete na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli.

5.1 Právo na přístup

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo získat na základě své žádosti informace o zpracování a kopii zpracovávaných údajů.

5.2 Právo na opravu

Pokud považujete své osobní údaje za nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, máte právo se na nás obrátit a my zajistíme řádnou opravu.

5.3 Právo na omezení zpracování

V případech předpokládaných v článku 18 GDPR, např. pokud jsou zpracovávané osobní údaje nepřesné nebo jste vznesli námitku proti zpracování, máte právo na omezení zpracování.

Po dobu omezení budou osobní údaje uloženy pouze u nás a nesmí být bez vašeho souhlasu předmětem žádné další operace. Omezení zpracování trvá po dobu trvání některé z výše popsaných situací. O ukončení takového omezení budete informováni.

5.4 Právo na výmaz (právo být zapomenut )

V případech předpokládaných v článku 17 GDPR, např. když odvoláte svůj souhlas nebo osobní údaje již nejsou potřebné, máte právo na jejich výmaz.

Nicméně v některých případech je právo na výmaz omezeno. Například osobní údaje zpracovávané za účelem splnění zákonných povinností, které nám byly uloženy, nesmí být vymazány před uplynutím zákonem stanovené doby uchovávání.

5.5 Právo vznést námitku

V případě zpracování na základě oprávněných zájmů a/nebo pro účely přímého marketingu můžete vznést odůvodněnou námitku proti zpracování. Důvody námitky budou posouzeny a rozhodnutí vám bude oznámeno.

5.6 Právo odvolat souhlas

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu lze tento souhlas kdykoli odvolat.

5.7 Právo na přenositelnost údajů

Pokud je zpracování vámi poskytnutých osobních údajů založeno na souhlasu nebo na smlouvě a je prováděno zcela automatizovaně a osobní údaje jsou uloženy ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, máte právo získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, strojově čitelném formátu.

6. KONTAKTNÍ ÚDAJE

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu:

info@sequent.ch

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Účinnost

Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2020 a ruší předchozí verze.

7.2 Změny

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoli změnit. O podstatných změnách budete vždy informováni.