Podpora

iOS verze

Získejte ze svých hodinek maximum s aplikací OXYGO®. Kompatibilní s iOS 15+

Android verze

Získejte ze svých hodinek maximum s aplikací OXYGO®. Kompatibilní s Androidem 7+

Nastavte svoje hodinky

Rychlý start

Monitorování aktivity

Ve výchozím nastavení ručička subciferníku zobrazuje denní počet kroků jako procento vašeho celkového cíle.

Počet kroků subciferníky se automaticky vynuluje o půlnoci.

Synchronizace

Stiskněte 1x korunku, LED dioda blikne modře. To znamená, že hodinky jsou probuzené a připravené k připojení a synchronizaci pomocí tlačítka synchronizace v aplikaci. Možnost synchronizace se zastaví po 5 minutách.

Hodinky dokážou uložit až 2 týdny dat. Doporučujeme synchronizaci každé 2 až 3 dny.

Tepová frekvence

4 rychlá stisknutí korunky spustí okamžitý čtení srdeční frekvence, viditelné po dobu 5 sekund (přečtení trvá asi 30 sekund).

Pro přesné odečítání se prosím ujistěte, že jsou hodinky dostatečně utažené a správně umístěné dva prsty nad výčnělkem loketní kosti.

*Pouze u některých modelů

Rezerva energie

Rezerva energie

Rychle dvakrát stiskněte korunku hodinek a ručička subciferníku ukáže zbývající rezervu energie.

Ručička subčíselníku se po 5 sekundách vrátí k zobrazení procenta denního počtu kroků.

Pod 40%

Když baterie klesne na 40 %, hodinky deaktivují funkce synchronizace, aktualizace a měření tepové frekvence.

Hodinky budou i nadále zobrazovat čas.

Žádná energie

Když rezerva energie klesne pod 10 %, ručička subciferníku ukáže na 11 hodin a čas zůstane na 10:10.

Nepokoušejte se prosím hodinky probudit, dokud je znovu plně nenabijete.

Sportovní mód

Spusťte cvičení

Chcete-li zahájit trénink, dlouze stiskněte korunku (přibližně na 2 sekundy), dokud neuvidíte blikání modré LED diody, poté korunku okamžitě uvolněte a poté ji dvakrát rychle zmačkněte.

Started!

Sportovní mód se spustil, když
hodinky fialově blikly
a hodinová ručička se otočila o 360°.

HR modely budou měřit
a zobrazovat puls.

Vypnout sportovní mód.

Pro ukončení sportovního módu třikrát rychle stiskněte korunku. Následně se hodinová ručička otočí o 360° proti směru hodinových ručiček.

Nabíjení

Žluté světlo - nabíjení

LED diody hodinek a nabíječky se rozsvítí žlutě, což indikuje nabíjení.

Zelené světlo - plně nabito

LED diody hodinek a nabíječky se rozsvítí zeleně, což znamená, že hodinky jsou plně nabité. Běžné nabíjení trvá 60 minut.

Cyklické nabíjení (před prvním použitím, po aktualizaci Firmware, po dlouhé době bez používání) trvá 120 minut (po rozsvícení zelené LED nechte hodinky na nabíječce ještě hodinu).

Varování - červené světlo

LED na záložní nabíječce se rozsvítí červeně, což znamená, že nebyly zjištěny žádné hodinky.

LED na záložní nabíječce bude blikat červeně, což znamená, že hodinky nejsou bezpečně umístěny v nabíječce.

Další poznámky

Natahovač hodinek

Neumisťujte hodinky do běžného natahovače hodinek, protože nebude generovat energii a udrží hodinky „v probuzeném stavu“, čímž dojde k vyčerpání rezervy chodu a zbytečnému opotřebení ložisek.

Rychlost nabíjení

Rychlé pohyby, jako je běhání, vygenerují více energie než pomalé pohyby.

Často kladené otázky